Nieuw windturbinepark Noordzee

Het groene energiebedrijf Electrawinds en de investerings- en ontwikkelingsmaatschappij Power@Sea willen samen een nieuw windturbinepark bouwen in de Noordzee. Daarvoor is een concessieaanvraag ingediend bij de CREG, de Commissie voor de Regularisatie van Elektriciteit en Gas. De CREG heeft de aanvraag ontvankelijk verklaard en het is nu wachten op de definitieve toewijzing.

Het offshore windproject wordt Seastar genoemd en komt in het zeegebied tussen de “Bank Zonder Naam” en de “Bligh Bank”, zowat 38 kilometer voor de kust. Het nieuwe windturbinepark valt binnen de zone die door de Belgische overheid is toegewezen voor windenergieparken en komt tussen de inmiddels bekende initiatieven Eldepasco en Belwind.

Als de Minister van Energie uiteindelijk de ultieme goedkeuring geeft, is Seastar het 4de windturbineproject in de Noordzee na dat van C-Power op de Thorntonbank, Eldepasco op de Bank Zonder naam en Belwind op de Bligh Bank.

Door het samenbrengen van Electrawinds en Power@Sea worden de specifieke kennis en de sterktes van beide ondernemingen gecombineerd. Electrawinds en Power@Sea hebben voor dit offshore project een tijdelijke handelsvennootschap opgericht. Van zodra de domeinconcessie is toegekend, wordt deze omgevormd naar een nv naar Belgisch recht en wordt Seastar een afzonderlijke projectontwikkelingsvennootschap.

Electrawinds is in België de grootste private speler voor hernieuwbare energie en heeft een ruime ervaring met het bouwen van windturbineparken in binnen- en buitenland. Naast windenergie ontwikkelt en bouwt Electrawinds ook zonnepanelenparken en energiecentrales voor biomassa-afval.

Voor Electrawinds is dit het tweede project offshore. Het groene energiebedrijf is ook betrokken bij het Eldepasco-project dat windturbines gaat bouwen op de Bank Zonder Naam. Electrawinds wil met dit tweede project z’n positie versterken als ontwikkelaar van hernieuwbare energie via windturbines op zee.

Power@Sea is daarentegen een specifieke investerings- en ontwikkelingsmaatschappij die zich toelegt op de uitvoering van engineering opdrachten in verband met milieuvriendelijke energieopwekking en distributie, alsook de exploitatie van energieprojecten op zee. Het organiseren van onderhoudswerkzaamheden van offshore windenergieparken en andere projecten op zee behoort eveneens tot haar activiteiten.
Voor Power@Sea zou dit het eerste offshore windenergieproject zijn dat zij in België rechstreeks en integraal ontwikkelt.

Power @Sea heeft bovendien een ontwikkelingsprogramma lopen voor onderzoek naar de technische haalbaarheid van nieuwe en bestaande technologieën die energie op zee of binnen de maritieme estuaria opwekken uit stroming, getijden of golfslag. Als deze technologieën betrouwbaar en rendabel blijken, dan kan het nieuwe windturbinepark hier op termijn mee uitgebreid worden.